O fundacji

Myślą przewodnią powstałej w grudniu 2011 roku Fundacji MOZART i TY jest wzbogacenie kultury muzycznej o nowe, ciekawe przedsięwzięcia.

Głównym celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju kultury i sztuki oraz nauki, w tym z dziedziny teatru, muzyki, sztuk plastycznych, fotografii, filmu i literatury.  W przyszłości Fundacja będzie prowadziła także projekty edukacyjne i wspierające dostęp do szeroko pojętej kultury.

Z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem będziemy realizować postawione sobie zadania.